Undervisningsmateriale 2018: Morgensalmer - Liv og lys

Undervisningsmateriale

Sang er en urgammel menneskelig aktivitet og en del af mange religioners praksis. Salmesangsprojektet Morgensalmer: Liv og Lys introducerer elverene for salmer i Det gamle- og i Det nye Testamente og eksempler på salmesang som den har lydt gennem kirkens historie.

Her kan du hente undervisningsmaterialet til årets projekt samt finde årets salmer og brugbare links. 

Download undervisningsmaterialet Undervisningslinks og -sange