Undervisningsmateriale 2022

Undervisningsmateriale

Mennesket har altid været afhængig af naturen og af den føde den har skænket fra både dyre- og planteriget. I kolde såvel som varme egne har mennesker henvendt sig med ritualer og ofre, sang og dans til forskellige guddomme og guddommelige kræfter, som bøn forud for jagt og høst, og til tak efter jagt og høst.

Her kan du hente undervisningsmaterialet til årets projekt "Natur & Skabelse".

Download undervisningsmaterialet Årets fire salmer